Formalia & Styrelse

Postadress
Västgöta Nation
Ättestupan
Rydsvägen 252 B.40
584 34 Linköping
E-postadress
styrelse@vastgota.nation.liu.se
Plusgironummer
486 67 54-7
Organisationsnummer
822002-1227


Styrelse för 2022/2023

För att kontakta Västgöta Nation vänligen använd våran styrelsemail styrelse@vastgota.nation.liu.se för att snabbare få svar och underlätta för oss.

Qurator: Jesper Patriksson (qurator@vastgota.nation.liu.se)
Proqurator: Hugo Hörnquist (pq@vastgota.nation.liu.se)
Pengagöte (kassör): Arvid Malm (kassor@vastgota.nation.liu.se)
Aktivitetsgöte: Nathaniel Matsson (aktivitet@vastgota.nation.liu.se)
Lokalgöte: vakant (lokal@vastgota.nation.liu.se)

Övriga för 2022/2023

Revisorer: Claes Hardesköld, Alexander Rehnman (revisor@vastgota.nation.liu.se)