WGA

West Gothia Altus kallas vanligtvis för WGA i dagligt tal. WGA är en alumniförening för före detta medlemmar i Västgöta Nation i Linköping och medlem kan du bli då du avslutar dina studier eller fullgjort ett år i styrelsen. WGAs största syfte är att se till att hålla kontakten med gamla vänner från universitetsvärlden men framför allt att sprida budskapet att det trots allt var lite bättre förr!

Förr hade WGA en egen hemsida. Det var bättre förr.

Nu för tiden nås WGA bäst via sin Facebook-sida eller mail till wga_styrelse@googlegroups.com