Bli medlem

Du kan bli medlem i Västgöta Nation på olika sätt.

På Ättestupan:
Kom förbi vår medlemslokal en torsdag efter 19.00 och ta tag i någon som ser ut att denne vet vad den gör.

Via plusgiro:
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 486 67 54-7 och märk din betalning med Me“ditt namn” ex MeAnnaJohansson.
Efter det skickar du ett mail till vår söta medlemsgöte på mailen medlem@vastgota.nation.liu.se med ditt namn, telefonnummer, personnummer den mail du vill få de fina veckomailen skickade till, samt en rad om att du godkänt vår personuppgiftspolicy (se nedan). Det är viktigt att du gör detta eftersom vi annars inte kan verifiera att du blivit medlem.

Priser:
Ett läsår 100kr
Halvt läsår 50kr (endast efter blotet)
Ny medlem 50kr

OBS! Alla medlemsskap går ut i september varje år.


Personuppgiftspolicy

Västgöta Nations styrelse är ansvarig för nationens lagring av personuppgifter och kontaktas enklast via e-post till styrelse@vastgota.nation.liu.se.

De personuppgifter som Västgöta Nation behandlar med ditt samtycke är ditt namn, ditt personnummer och din e-postadress. Ditt namn och personnummer används för att styrelsen ska kunna identifiera dig som medlem och din e-postadress används för att styrelsen ska kunna kontakta dig med information om nationens aktiviteter. Personuppgifterna lämnas inte ut till några parter utanför Västgöta Nation och stannar inom Sveriges gränser. När ditt medlemskap i Västgöta Nation upphör raderas dina personuppgifter från nationens medlemsregister. Ett nytt medlemsregister upprättas varje 1 september och den 1 oktober varje år raderas föregående års register.

Du har när som helst rätt att begära ut dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade, begära att dina personuppgifter raderas samt lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att Västgöta Nation agerar i strid med dataskyddsförordningen.


Register över behandling

Västgöta Nations styrelse är ansvariga för hantering av personuppgifter och kontaktas enklast via e-post till styrelse@vastgota.nation.liu.se.

Anledningen att vi behandlar personuppgifter är att vi ska kunna identifiera och kontakta våra medlemmar. De uppgifter som behandlas är våra medlemmars namn, e-postadresser och personnummer. Ingen utanför Västgöta Nation tar del av uppgifterna och de lämnar inte EU. En medlems personuppgifter sparas så länge denne är medlem och raderas när dennes medlemskap avslutas. Detta inträffar antingen när medlemmen själv väljer att avsluta medlemskapet eller om denne inte har förnyat sitt medlemskap 1 oktober.

För att hålla uppgifterna säkra lagras dessa offline och krypterade på säkra platser.